Strona glówna :: Placówki stomatologiczne :: £ód¼ / ³ódzkie

¦mielak Beata, dr nauk med., Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 640 46 16

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza
¦rudka-Pó³rola Joanna, lek. stom., Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 656 25 27

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza
Tomikowski Jacek, Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 636 39 72

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza, Chirurgia stomatologiczna
Urbaniak Barbara, dr nauk med., Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 634 71 09

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza, Periodontologia
Wawrzynkiewicz Ma³gorzata, Tomasz, Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 653 76 52

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza
Wawszczyk Ewa, Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 680 18 32

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza
Wiktorek-Guzek Anna, lek. stom., Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 630 20 30

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza
W³odkowski Pawe³, Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 657 61 61

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza
Wochna A.E., Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 637 66 40

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza
Worach Aleksandra, lek. stom., Gabinet stomatologiczny
£ód¼
tel.: 0 42 651 38 65

Specjalizacje: Stomatologia zachowawcza

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

 Redakcja portalu:
 redakcja@stomatologia-polska.pl

 Sprzedaæ reklam:
 temidaczasopisma@post.pl

Copyright C 2007 Wydawnictwo Temida   |  Wykonanie